Bij ons is ieder lid belangrijk!

Sportschool Senshi is niet zomaar een sportschool. We werken er hard aan om ons aanbod continu te vergroten en hierdoor de persoonlijke begeleiding van onze leden te verbeteren. Zo willen wij ieder lid persoonlijk kunnen adviseren, waardoor je sneller en met meer plezier een beter resultaat boekt. We geloven dat jij met onze aanpak meer gaat bewegen en graag wil sporten! 

PERSBERICHT Sportschool Senshi

Stein, 10 juni 2021

 

Keurmerk Vechtsportautoriteit voor Sportschool Senshi

De Steinse sportschool Senshi heeft het Keurmerk Vechtsportautoriteit in ontvangst genomen. De sportschool voldoet aan alle eisen die de Nederlandse Vechtsportautoriteit stelt op het gebied van gezondheid, veiligheid en gedragsregels.

De gym van Said Lahsini verzorgt lessen in kickboksen en weerbaarheid voor volwassenen en jongeren van alle niveaus. Van onervaren beginners tot (aanstaande) topsporters trainen in dezelfde zaal, allemaal met hun eigen ambities. 

“Nu nog mag iedereen zich trainer noemen en ergens les geven, tot ergernis van velen in de vechtsport,” stelt Herbert Dekkers, voorzitter van de Nederlandse Vechtsportautoriteit. “Hang een bokszak op in je schuur en noem jezelf sportschool: daar willen de vechtsportsector en gemeenten van af. Daarom is het Keurmerk Vechtsportautoriteit in het leven geroepen.” De Nederlandse Vechtsportautoriteit is de toezichthoudende organisatie voor het kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts (mma) in Nederland. Hierin wordt samengewerkt met de vechtsportbonden en overheden, met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en sportkoepel NOC*NSF. 

Het keurmerk geeft de gemeente zicht op de kwaliteit van vechtsportscholen. Zo kunnen ze de rotte appels gaan weren, en samenwerking zoeken met de sportscholen die hun zaken wel op orde hebben. Op den duur zullen gemeenten alleen samenwerken met keurmerkhouders. Sportscholen zonder keurmerk worden straks uitgesloten van wedstrijden. “Ook voor sporters is het Keurmerk goed,” stelt Dekkers. “Nederland is een topland in de vechtsport. Die positie kan je alleen houden als iedereen de lat hoog legt. Dat begint bij de gyms.” 


Kids ouder dag

Eén keer per jaar organiseert Sportschool Senshi een kids ouder dag. Op deze dag krijgen de kinderen de kans om hun ouders te laten zien, wat ze de afgelopen periode geleerd hebben. Tijdens deze leuke dag voeren ouder en kind samen allerlei oefeningen uit, waarbij de kinderen hun aangeleerde technieken kunnen tentoonstellen.

Huisregels/Dojo etiquette


1.      Houd je aan de algemene bepalingen, regels en etiquette van Sportschool Senshi, deze kunt u nalezen op onze website www.sportschoolsenshi.com.  

 

2.      Tijdens de lessen ben je correct gekleed en verzorgd (met korte nagels).

 

3.      Luister naar de leraar en volg zo serieus mogelijk zijn instructies op. Toon respect naar je Sensei en medeleden. Iemand die zich schuldig maakt aan wangedrag,  kan tijdelijk, of voorgoed, de toegang tot de Dojo worden ontzegd. Breng Sportschool Senshi nooit in diskrediet. 

 

4.      Sportschool Senshi is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen of  voor ongevallen in en om de sportschool.

 

5.      De gymzaal (Dojo) zal nimmer, ook niet door bezoekers (ouders), met buitenschoeisel worden betreden.

 

6.      Zorg ervoor dat je minimaal 10 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig bent.

 

7.      Het dragen van sieraden/piercings tijdens de lessen is verboden, mits deze niet zichtbaar zijn of afgeplakt met tape.

 

8.      Breng een groet bij het betreden en het verlaten van de Dojo. Bij aanvang van de les roept de leraar de leerlingen bij elkaar, ga vervolgens op één lijn staan en ga netjes met de voeten tegen elkaar en de armen langs het lichaam opgesteld staan. De leraar roept Sensei ni-rei waarop je antwoordt  met OSU (spreek uit oes) en een lichte buiging maakt. Dit wordt herhaald aan het einde van de les. Assistenten of vervangende leraren gebruiken alleen de term OSU. Verder dient eenieder, wanneer er met een partner word getraind, gegroet te worden bij aanvang van de oefeningen of spar training.

 

9.      Ongewenste intimiteiten, verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd. Nooit of te nimmer mag je dat wat je in de Dojo hebt geleerd buiten de sportschool toepassen.

 

10.  Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de dojo. 

 

11.  Het is verboden om binnen Sportschool Senshi verdovende middelen te gebruiken en/of daarin te handelen. Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.

 

12.  Schoenen worden voor de les uitgedaan en netjes op het schoenen rek gezet.

 

13.  De zaal word na de les schoon achtergelaten. 

 

14.  Met uw bezoek stemt u ermee in dat er om veiligheidsredenen beeldopnamen worden gemaakt. Deze opnamen kunnen aan derden worden getoond.

 

15.  Houd rekening  met de omwonenden van de sportschool. Dit houdt in geen geluidsoverlast maken in de omgeving van de sportschool. Parkeer zoveel mogelijk op eigen terrein. Indien men buiten het terrein parkeert, let dan goed op de borden ‘niet parkeren’. Omliggende bedrijven moeten hun eigen gebouw te kunnen betreden, zowel overdag als ’s avonds. 

 

16.  De ouder/verzorger houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van de leden door de trainer. Ben een goede supporter en geef het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.

 

17.  De ouder/verzorger draagt er zorg voor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.  

 

18.  Informatie over onze gedragscode, vertrouwenspersoon en aanstellingsbeleid t.a.v. trainers/vrijwilligers, kunt u vinden op onze website www.sportschoolsenshi.com.

 

Fighting Network Magazine

Sportschool Senshi stond 16-02-2022 in het Fighting Network Magazine. Abonneer of koop dit tijdschrift op hun website: https://www.fightingnetworkmagazine.com/


Jouw doel is ons doel

 

Ons doel is jouw doelstelling behalen. Wij willen jou motiveren, helpen en trainen zodat jij altijd bereikt waarvoor jij naar Sportschool Senshi komt. Dit doen wij met behulp van een enthousiast team en veel ervaring en kennis van sport 

Algemene voorwaarden

                                    


 1.       De kosten van het abonnement worden via een automatische incasso per maand vooruitbetaald. Iedere betaling zal worden geïncasseerd op de 1e dag van de nieuwe maand.
 
2.       Indien inschrijving ingaat halverwege de maand, dan dient het resterende gedeelte van de desbetreffende maand nog te worden voldaan.
 
3.       Bij een  abonnement zal maandelijks het bedrag van het gekozen abonnement worden geïncasseerd.
 
4.       Bij opzegging van het abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 
5.       Opzeggingen of wijzigingen van het abonnement kunnen uitsluitend schriftelijk.
  
6.       Opzegformulieren zijn aan onze balie/of bij een van onze medewerkers verkrijgbaar

 7.       In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op restitutie van abonnementsgelden. In geval van blessure kan het abonnement tijdelijk (met een maximum van 3 maanden) worden bevroren. Dit is echter alléén mogelijk met een doktersverklaring en kan nooit met terugwerkende kracht. 

8.       De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportschool Senshi gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. 
 
9.       Discussie over het gebruik van foto’s/films is uitgesloten in elke gebruiksvorm. Indien de klant om welke reden dan ook niet wil participeren, dient de klant/ouder/verzorger dit vooraf schriftelijk te vermelden. 

10.   Vooraf aangekondigde abonnementswijzigingen gelden voor ieder abonnement. Sportschool Senshi heeft en behoudt het recht op tariefwijzigingen. Volgens de richtlijnen mag deze verhoging maximaal 10% per jaar zijn. 

11.   Aan mij zijn de algemene voorwaarden en huisregels ter hand gesteld; door ondertekening hiervan verklaar ik mij hiermee akkoord. Lever de algemene voorwaarden  in bij de sportschool. 

12.   We werken met Virtua Gym als digitaal klantenbestand/portaal, waarmee je je kunt aanmelden voor de lessen. Je krijgt via je e-mail een link naar je persoonlijke pagina op het portaal van Virtua Gym. Heb je moeite om de link te activeren, raadpleeg dan onze website of facebookpagina.   

 

  

 

Dit zeggen onze leden

Echt een sportschool met hele goede trainers en instructeurs wat steeds vooruit streven na vernieuwende trainingen, technieken en verbeteringen, een dojo waar iedereen makkelijk word opgenomen in de groep van jong tot oud amateur tot gevorderd. Kortom een hele leuke club en groep waar het nooit saai is, en iedereen in zn waarde word gelaten en geholpen word met wat die wil bereiken. Leukste en beste sportclub waarvan ik ooit lid  heb mogen worden!  (Robin Snackers)

Gedragscode 

 

De gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan trainers en vrijwilligers zich in hun dagelijkse werk dienen te houden. Allen hebben de plicht om alles te doen wat de geestelijke, sociale en lichamelijke integriteit van de sporter kan waarborgen en alles na te laten wat die integriteit schade kan berokkenen. 

 

Veel grenzen in het contact tussen trainers/vrijwilligers en leden van Sportschool Senshi zijn niet eenduidig. Het ene lid vindt een aai over de bol prettig, een ander lid vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als sportschool voor al onze trainers/vrijwilligers een gedragscode opgesteld. 

 

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en trainers/vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door Sportschool Senshi wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je onze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. 

 

De gedragsregels voor trainers/vrijwilligers: 

1.      De trainer/vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. 

2.      De trainer/vrijwilliger onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast. 

3.      De trainer/vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. 

4.      De trainer/vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen trainer/vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

5.      De trainer/vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6.      De trainer/vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, wedstrijden en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer. 

7.      De trainer/vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 

8.      Indien de trainer/vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 

9.      De trainer/vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 

10.    In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon. 

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. 

 

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van (vrijwilligers)werk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. 

 

Vertrouwenspersoon

De rol van vertrouwenspersoon is in het leven geroepen om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. 

 

Binnen Sportschool Senshi  is Kyara Lahsini vertrouwenspersoon en bereikbaar via het contactformulier op onze website www.sportschoolsenshi.com of via ons e-mailadres [email protected]. Belangrijk hierbij is dat de vertrouwenspersoon vertrouwelijk met de informatie omgaat. Verenigingen, leden van verenigingen, vrijwilligers of ouders kunnen altijd contact opnemen in het geval van een vermoeden of incident. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden. 

 

 

Aanstellingsbeleid Sportschool Senshi  heeft een aannamebeleid voor nieuwe trainers. Wanneer er iemand zich aanmeldt voor een functie van trainer/vrijwilliger dan dient deze persoon aan een aantal criteria te voldoen. De volgende criteria worden gehanteerd: 

1.       De trainer/vrijwilliger  dient minimaal één jaar lid te zijn van Sportschool Senshi. 

2.       Voordat de persoon als trainer/vrijwilliger aangesteld wordt dient er eerst een gesprek gevoerd te worden met de eigenaar/hoofdtrainer van Sportschool Senshi. 
 

3.       Na een positieve uitkomst van dit gesprek en bewezen vaardigheden, wordt voor deze trainer/vrijwilliger een VOG voor vrijwilligers aangevraagd. Wanneer daar een positieve feedback uitkomt mag de trainer/vrijwilliger binnen het team aan de slag, maar dan altijd onder supervisie van de eigenaar/hoofdtrainer van Sportschool Senshi.